Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Extrémních
Monografie
    Betonové konstrukce v extrémních podmínkách
    Speciální betony 2012. Betony v extrémních podmínkách - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony
    Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách
Článek
    K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní
    Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu