Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Fázové
Článek
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Fázové složení popílkových betonů
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů
    Fázové vztahy v soustavě Mo-Se-S
    Fázové vztahy v soustavě Pb-Sn-Te-S
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    RTG-difraktometrické metody fázové analýzy slínků a cementářských surovin
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Symetrie směrů v krystalech kubické soustavy a feromagnetické a feroelektrické fázové přechody
    Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání