Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Fázu
Článek
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika