Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Faciální
Článek
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
    Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava)
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Mikropalentologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Mikropaleontologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
    Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše
    Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)