Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Famenu
Článek
    Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě
    Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Eventostratigrafie famenu v širším okolí Uhřic (jv. Morava)
    Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)