Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Fe
Monografie
    Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Ahar 5466 IV NW
    Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Avan 5267 I SW
    Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Eshtobin 5267 I SE
    Environmental Geological Map - Distribution of Fe - Ghalandar 5467 III SW
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Fe + S
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Fe + S
Článek
    Distribution of the Fe in the fine fractions of some Czech bentonites
    Early Origin and Fixation of Gammaspectrometric (U, Th) and Magnetosusceptibility Patterns (Fe) on Sedimentary Cycle Boundaries in Pure Platform Limestones
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Fe isotopic fractionation in iron meteorites - A potential thermometer?
    Fe isotopic variations in iron meteorites and implications for parent-body thermal histories
    Fe isotopic variations in iron meteorites and implications for parent-body thermal histories
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si V. Syntéza za přítomnosti ethylaminu a Fe
    In-situ analysis of Fe isotopes by laser ablation multicollector ICP-MS: Limits and applications
    In-situ analysis of Fe isotopes by laser ablation multicollector ICP-MS: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Large scale FE analysis of stresses due to excavation and heating
    Large-Scale FE Modelling in Geomechanics: A Case Study in Parallelization
    Modelová speciace prvků Fe a Ni v povrchových vodách lesního ekosystému
    Mössbauer Study of Transformation of Fe Cations during Thermal Treatment of Glauconite in Air
    Oxidation state and coordination of Fe in minerals: An Fe K-XANES spectroscopic study
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    A parallel CG solver for FE analysis of 3D problems in geomechanics
    A parallel CG solver for FE analysis of RD problems in geomechanics
    Parallel PCG Solver for Nonconforming FE Problems: Overlapping of Communication and Computations
    Porovnání biogeochemických charakteristik Fe, Co, Ni
    A pragmatic test of the early origin and fixation of gamma-ray spectrometric (U, Th) and magneto-susceptibility patterns (Fe) related to sedimentary cycle boundaries in pure platform limestones
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Reductive dissolution and Mössbauer spectroscopic study of Fe forms in the fractions of Slovak Fe-rich bentonites
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Thermal decomposition of kaolinite with additions of Mn, Fe, Ni and Co oxides
    Tremadocian Fe stromatolites of the Prague Basin (Czech Republic): The oldest record of hydrothermal vent communities
    Určenie Curieho teplôt a magnetického fázového stavu Fe a Fe-Ti minerálov z meraní teplotných zmien ich magnetickej susceptibility
    Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Variations in the gas composition, the delta13C of methane and the Fe concentration at the Wettinquelle mineral spring, Bad Brambach (Germany) : interaction between earthquake swarm processes, fluids and microbiological activity
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese