Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Flóry
Monografie
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty
Článek
    Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev) (12-13 Jesenice)
    Vyšehořovice u Českého Brodu : světově proslulé naleziště křídové flóry
    Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče (12-11 Žatec, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník)