Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Floristické
Článek
    Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B)
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)