Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Floristický
Článek
    Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR