Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Flouridů
Monografie
    Obsah flouridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
Článek
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje