Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    FLUENT
Monografie
    Sborník 10. uživatelské konference Fluent 2004
    Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard
    Sborník 12. uživatelské konference Fluent 2006
Článek
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT