Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Fluidní
Monografie
    Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
Článek
    Fluidní inkluze
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Fluidní inkluze v minerálech
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice
    Separace hnědého uhlí ve fluidní vrstvě
    Suchá úprava uhlí v protiproudé fluidní kaskádě