Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Foraminiferové
Článek
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniak-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Foraminiferové společenstvo nalezené ve vzorcích svrchnokřídových sedimentů severně od Salzburgu
    Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3