Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Formovaniu
Článek
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu