Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Freiberg
Monografie
    Das Meeting der Paläontologische Gesellschaft in Freiberg, September, 2007, Kurzfassungen
    Potůčky. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg
Článek
    Kuttenberg und Freiberg im späten Mittelalter. Zu den kontakten zwischen den beiden mitteleuropäischen Bergstädten in vorhussitischer Zeit
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály