Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Frenštát
Monografie
    Gravimetrické podklady pro analýzu seismického profilu 220/79 z prostoru Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
    Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
    Regional Geography and its Applications. Papers of the 5th Moravian geographical conference CONGEO`03, Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic, September 15-19, 2003
    Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
Článek
    Foraminifery podslezské jednotky a autochtonního karpatu z jámy č.4 Dolu Frenštát (25-23, Rožnov pod Radhoštěm)
    Frenštát pod Radhoštěm: the Town of Mining or the Town of Tourism?
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Monitoring of Seismic activity in Northern Moravia by means of the Seismic polygon Frenštát
    Natural cokes in the exploration fields Frenštát - East and Čeladná - Krásná
    Nové nálezy miocenních měkkýšů v podloží příkrovů vnějších Karpat u Frenštátu pod Radhoštěm (25-23, Frenštát pod Radhoštěm)
    Problematika hydrogeologických prognóz na ložisku Frenštát
    Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Kopřivnice, 25-22 Frýdek-Místek, 23-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru