Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Fundortes
Článek
    Die Bedeutung der pleistozänen Sedimente des Fundortes Růženin dvůr (Brno - Židenice II) für die Stratigraphie des Brno-Deckens