Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Fuzzy
Monografie
    2nd International Conference on Fuzzy Sets Theory and its Applications. Abstracts
    15th Linz Seminar on Fuzzy set Theory. Applications of Mathematics to Fuzzy Logic
    CIFT 94. Current Issues in Fuzzy Technologies. 4th International Workshop. Pre-Proceedings
    Fifth International Fuzzy Systems Association World Congress 93. 1
    FUBEST 94. The First Workshop on Fuzzy Based Expert Systems
    Fuzzy Theory and Fuzzy Control
    MEPP 93. International Seminar on Diagnostics and Control through Neural. Interpretations of Fuzzy Sets. Proceedings. 2
Článek
    Aplikace fuzzy množin při automatizaci řídících procesů popsatelných slovy přirozeného jazyka
    Approximate reasoning is a special first-order fuzzy theory
    Bude fuzzy logika průlomem v počítačové technologii?
    A Formalized Integrated Theory of Fuzzy Logic
    Fuzzy control from the logical point of view
    Fuzzy Interpolation and Fuzzy Logic Inference in Control and Decision-Making
    Fuzzy Logic and Fuzzy Control
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní
    Linguistically Oriented Fuzzy Logic Control, Its Present Stage and Further Development
    Linguistics and Fuzzy Control
    Logical Aspect in Fuzzy Control
    Simple formulas in fuzzy logic
Seriál
    Fuzzy Sets and Systems