Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Fytocenologický
Článek
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR