Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Fyzikální
Monografie
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Fyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků vrtních jader z druhé etapy výběru polygonů. (Melechovský masív-etapa 2). Závěrečná zpráva
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
    Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
Článek
    Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemismus a fyzikální vlastnosti minerálů a jejich technologické aplikace
    Cordierit: Chemické složení a fyzikální vlastnosti kanálových dutin
    Elipsoidální korekce základní rovnice fyzikální geodézie
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Fyzikální a chemické základy geochronologie
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Fyzikální charakteristika bělského zlomu
    Fyzikální geochemie v současné geochemii
    Fyzikální oprávněnost výzkumu "Slunce-počasí"
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Fyzikální představy o příčinách a vzniku zemětřesení
    Fyzikální přístup k problému přetváření a porušování hornin
    Fyzikální simulace srážkoodtokových a odnosových jevů
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich aplikace v geologii, ekologii a geofyzice
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace
    Fyzikální vlastnosti karbonátových hornin Českého masívu
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    Fyzikální zákony vzniku prismatických čedičových formací
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Lomová houževnatost - další fyzikální parametr pro hodnocení porušování hornin
    Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
    Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin
    Vliv ionizujícího záření na fyzikální vlastnosti drahých kamenů
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
    Vliv terasování svahů na fyzikální vlastnosti skořicových půd v Kirgizii
    Význam fyzikální chemie povrchů v hydrochemii a technologii vody