Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Fyzikálně
Monografie
    Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5
    Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
    Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
Článek
    Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Fyzikálne a numerické modelovanie drvenia zŕn zemín
    Fyzikálně chemické procesy vzniku pískovcového pseudokrasu
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Fyzikálne modelovanie svahových deformácií
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii
    Objemové zmeny v ťažkých pôdach a ich vplyv na niektoré fyzikálne vlastnosti
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
    Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)