Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Gália
Článek
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica