Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Górnego
Článek
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Mady dolin Sudieckich. Część I, Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru)
    Sedymentacja utworów górnego dewonu i dolnego karbonu depresji Šwiebodzic (Sudety zachodnie)
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski