Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Gemologický
Článek
    České královské korunovační klenoty a jejich poslední gemologický výzkum
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
Seriál
    Gemologický spravodajca