Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Genetických
Monografie
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
Článek
    K rozšíření metalogenetických epoch a genetických typů zrudnění v Maroku
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu