Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geodetický
Článek
    Geodetický monitoring poklesové kotliny
    K přechodu na nový Světový geodetický systém 1984
    Světový geodetický referenční systém 1984
Seriál
    Geodetický a kartografický obzor