Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geodézii
Monografie
    Sborník referátů Družicové metody v geodezii
    Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii"
    Vývoj metod a technologií GPS v geodézii
Článek
    O exaktnosti v geodézii
Seriál
    Zeměměřič : časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii