Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geodynamického
Monografie
    Stavba hluboké litosféry z pohledu seismické anizotropie a její význam pro studium geodynamického vývoje kontinentu
Článek
    Bradlové pásmo z aspektu geodynamického modelu
    Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty