Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geodynamických
Monografie
    Aktivita vybraných geodynamických procesů ve středním Poohří
    Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
    Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
    Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
    Základní geologická mapa 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa geodynamických jevů
Článek
    Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu
    Hodnocení nebezpečných geodynamických jevů v Pojizeří v okolí Mladé Boleslavi
    Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Vzťah geodynamických javov k neotektonickým štruktúram v centrálnych Západných Karpatoch