Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geoelektrická
Článek
    GEM-2 - moderní multifrekvenční geoelektrická aparatura
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové