Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geofyzike
Monografie
    Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5
Článek
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii