Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geografia
Monografie
    Geografia Polski / srodowisko przyrodnicze
    Stredoeurópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja
    Stredoeurópsky priestor ů geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja
Článek
    L. Starkel a kol. Geografia Polski - srodowisko przyrodnicze. PWN Warszawa 1991, 670 s
Seriál
    Geografia fisica e dinamica quaternaria
    Geografia w Szkole
    Supplementi di geografia fisica e dinamica quaternaria