Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geoinformačních
Monografie
    Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
Článek
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Od klu ke Gisům (3. část). Jak historie formovala základy současných geoinformačních technologií
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území