Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geokompozitů
Monografie
    Textury a struktury geokompozitů na bázi polyuretanových pryskyřic
Článek
    Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic
    Laboratorní výzkum geokompozitů
    Laboratorní zkoušky geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou
    Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech
    Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů
    Výzkum vlastností uhelných geokompozitů