Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geologických
Monografie
    Abstrakty k příspěvkům o geologických a archeologických výzkumech v oblasti Geoparku Český ráj
    Atomová absorpční spektrometrie II Kurz pro pokročilé-skripta. Kap.14: Příprava geologických materiálů pro stanovení AAS. Str.120-126. Počet str.: 7
    Digitální zpracování geologických a speciálních map 1 : 25 000 v oblasti geoparku Český ráj
    Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro Evropský geopark UNESCO Český ráj s využitím výsledků projektu VaV MŽP SP/2e6/97/08
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
    Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
    GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí
    Katalog vybraných geologických lokalit pískovcových oblastí
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
    Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Ochrana geologických lokalit na okresech Praha-západ, Mělník a Mladá Boleslav. VaV610/196-56/03/15
    Plán projektu "Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv". 2. etapa. MS. ČGS. Praha
    Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech (regionální konference s mezinárodní účastí)
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Závěrečná zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Detailní pozemní geologický výzkum. Závěrečná zpráva, plochy P-2a,b
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Etapová zpráva: 2. etapa výběru polygonů - detailní pozemní geologický výzkum
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv. 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv.Zpráva o průběhu prací za 1.pololetí 2005
    Průvodce po geologických zajímavostech kraje Vysočina
    Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
    Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS
    Regionalizace v geologických vědách
    Sborník geologických věd-Antropozoikum
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
    Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách
    Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa. Projekt geologických prací
    Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-41 Šumperk
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 12-14 Rakovník
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 12-32 Zdice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-33 Kašperské Hory a 32-11 Kvilda
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 22-34 Vimperk
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 25-34 Luhačovice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 12-11 Žatec
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-11 Benátky nad Jizerou
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-33 Benešov
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-12 Deštné v Orlických horách
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-31 Vysoké Mýto
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-34 Svitavy
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 22-11 Přeštice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 23-11 Vlašim
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 23-13 Tábor
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-12 Hranice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-13 Přerov
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-21 Nový Jičín
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-31 Kroměříž
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 32-12 Volary
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - listy 33-22 Vranov nad Dyjí a 33-24 Hnanice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 14-33 Polička
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, listy 15-12 Osoblaha a 15-14 Krnov
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-14 Žamberk
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-32 Ústí nad Orlicí
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-31 Sušice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-32 Strakonice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-12 Letovice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-21 Jevíčko
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-23 Protivanov
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
    Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
    Zpráva o geologických výzkumech v roce 2001
    Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
    Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny
    Zpravodaj Unie geologických asociací
    Zprávy o geologických výzkumech
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 1994
Článek
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Atómová absorpčná spektrometria při analýze geologických materiálov
    Automatizovaná príprava geologických podkladov na počítači ISAP
    Budoucnost státních geologických služeb
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky. Případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Databázové ukládání a zpracování geologických dat
    Digitální modelování geologických horizontů
    Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Dotternhausenská cementárna. Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Fraktální vlastnosti geologických objektů
    Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy
    Geoelektrické charakteristiky na styku základních geologických bloků v ČSSR
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Historie geologických výzkumů v Barrandienu
    Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Intergraph podporuje práci geologických služeb
    Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    K-Ar radiačný systém v geologických podmienkach
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    K efektivnosti geologických exkurzí
    K otázce geologických parků v Československu
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
    K problematice určování a zvyšování efektivnosti geologických prací
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    Koncepce databanky geologických údajů na EC 1034
    Konference ředitelů západoevropských geologických služeb (WEGS)
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Krajina - obraz geologických procesů
    LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
    Laboratórne metódy chemickej charakterizácie geologických materiálov
    5. letní škola geologických rizik v Itálii
    Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1 : 50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
    Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1:50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Mezinárodní konference geologických služeb ICOGS - Ottawa 1992
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Nástroje pro prezentaci geologického dědictví a geologických věd
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
    Niektoré problémy aplikácie matematických metód v geologických disciplínach
    Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Nové projekty mezinárodního programu geologických korelací
    Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP)
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    O dvou podzimních geologických sezeních
    O uskladňovaní rádioaktívnych odpadov v geologických formáciach Francúzska
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Ochrana geologických objektů na území hlavního města Prahy
    Ochrana geologických památek severních Čech
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Odběry a příprava geologických vzorků, referenční materiály v geologii
    Organizace geologických soutěží na základní škole
    Paleomagnetické určování stáří geologických objektů
    Počítačová grafika a ověřování možnosti tvorby geologických map
    Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek]
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Prehľad analytických metód stanovenia zlata v geologických materiáloch
    Problematika analytického stanovení velmi nízkých koncentrací molybdenu v geologických materiálech
    Problematika otvírek ložisek uhlí ve složitých geologických a báňsko-technických podmínkách
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Prvková a izotopická frakcionace během laserové ablace geologických vzorků metodou ICP-MS
    Prvková a izotopická frakcionace při analýze metodou ICP-MS, zejména během laserové ablace geologických vzorků
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Přehled geologických poměrů na území listu 12-441 Štěchovice (12-44 Týnec n.Sázavou)
    Přehled obsahu geologických sbírek ve Středočeském muzeu v Roztokách
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Příklad použití geologických a účelových map 1 : 50 000
    Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
    Půlstoletí některých geologických rezervací
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Regionalizace v geologických vědách
    Regionalizace v geologických vědách
    Registr významných geologických lokalit
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních podkladů z Mšensko-roudnické pánve
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Rentgenová difrakce v geologických oborech na přírodovědecké fakultě UK v Praze: Bahna a uran
    Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR"
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Soubor geologických a účelových map 1:50 000
    Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
    Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Stanovení europia v geologických materiálech emisní plamenovou spektrometrií
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech
    Stanovení stopových koncentrací rhenia v geologických materiálech
    Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
    Systém řízení báze geologických dat
    Testovanie štruktúrnej homogenity geologických objektov pomocou počítača
    Textové vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Účast ČSAV na vývoji československých geologických věd
    Useknuté a heterogenní distribuce obsahů prvků v geologických materiálech
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Výběr stavenišť jaderně energetických staveb z hlediska geologických a inženýrsko-geologických průzkumů
    Východiská technickej politiky geologických podnikov na Slovensku
    Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
    Výročí kateder geologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    Výroční sjezd kanadských geologických asociací
    Výroční zasedání organizace FOREGS (Forum evropských geologických služeb)
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Výuka na geologických lokalitách
    Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika)
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I.
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách
    Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách
    Založení Mezinárodní asociace geologických služeb
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii
    Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
    Zkušenosti s tvorbou geologických a tematických map ve Finsku
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce
Seriál
    Sborník geologických věd
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
    Sborník geologických věd. Geologie
    Sborník geologických věd. Geologie, Mineralogie
    Sborník geologických věd. Geologie=Journal of Geological Sciences. Geologie
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie - inženýrská geologie
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie a mineralogie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie
    Sborník geologických věd. Paleontologie
    Sborník geologických věd. Technologie-geochemie
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
    Zpravodaj Unie geologických asociací
    Zprávy o geologických výzkumech
    Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
    Zprávy o geologických výzkumech v r. 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v roce ?
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989. Praha
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (Geoscience Research Reports for 2011)
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
    Zprávy o geologických výzkumech v roce (Geoscience Research Reports)
    Zprávy o geologických výzkumech v roce1999
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 1999
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 2002