Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geologickými
Monografie
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
Článek
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Vybrané problémy metalogenetického vývoja Spišsko-gemerského rudohoria v súvislosti s novými geologickými údajmi
    Za geologickými zaujímavosťami do Slanských vrchov
    Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985