Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geologicko-průzkumných
Monografie
    Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
Článek
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Mezinárodní konference o ekonomice nerostných surovin a geologicko-průzkumných prací
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Technicko-technologická a ekonomická problematika geologicko-průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR