Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geologiczne
Monografie
    Abstrakty, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne
Článek
    3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
Seriál
    Prace geologiczne