Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geomagnetické
Monografie
    Geomagnetické pole
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Geomagnetické mapy 1:2 000 000
Článek
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
    Geomagnetické anomálie v České republice
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    Geomagnetické metody při vyhledávání nevybuchlých leteckých bomb
    Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity
    Problémy spojené s předvídáním geomagnetické aktivity v různých fázích posledního slunečního cyklu
    Předpověď geomagnetické aktivity pomocí snímků z družice YOHKOH a údajů z geomagnetické observatoře Budkov
    Předpovědi geomagnetické aktivity v době kolem slunečního maxima a v době sestupné fáze slunečního cyklu
    Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele
    Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
    Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu
    Vliv geomagnetické aktivity na regionální a globální teplotu vzduchu
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací