Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Germánia
Článek
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    Problematika stanovenia germánia v popole uhlia metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie