Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Grafitu
Článek
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince)
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení
    Spessartin v grafitu z Velkého Tresného u Olešnice
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Úloha grafitu pri zrudňovacích procesoch v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách