Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granátů
Článek
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    Broušení českých granátů
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně.
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části Moůdanubika
    Dvě generace granátů v metamorfitech Orlických hor
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování)
    Koexistencia granátu a biotitu v malokarpatských metapelitoch
    Nález ručního granátu v propasti Macocha
    Netradiční využití českých granátů
    Nové ložisko českých granátů v Podkrkonoší
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    Porfyrit a xenolity křemene a granátu od Jesenice u Příbrami
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Příspěvek k poznání povahy granátů z rul pláště dyjského masívu
    Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Původ spessartinem bohatých granátů v drobách Drahanské vrchoviny
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Výskyt akumulací granátu v povodí Svratky (24-14 Boskovice)
    Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití modelování rtg. mikroanalýzy metodou Monte Carlo pro submikronové vrstvy granátů
    Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Zonárnost granátů v granulitovém masívu Blanského lesa