Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granátovců
Článek
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika