Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granit
Článek
    Beispiele kryogener Verwitterungs- und Abtragungsformen im Eisgarner Granit
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
    Muskovit-biotitický granit z Kalvárie v Jihlavě
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Přibyslavický peraluminiový granit - geochemická anomálie fosforu v Českém masívu
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
    Říčanský granit v Českém masívu a těleso Ploumanach v Bretani: intruzivní nebo vulkanická tělesa?
    Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
    Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
    Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu?