Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granitů
Monografie
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Srovnání fosforem bohatých granitů Českého masívu a Karpat
    Stáří a geneze eisgarnského granitu a jeho pozdních diferenciátů (Waldviertel - jižní Čechy)
    Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
Článek
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
    Chemické typy granitů severozápadních Čech
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Cyrkon jako wskaznik genezy lupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu
    Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Frakcionace weinsberského granitu na Šumavě
    Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie peraluminických granitů Centrálního moldanubického plutonu
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle (23-34 Jindřichův Hradec)
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
    Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992)
    Granity a ještě více granitů v díle W.S. Pitchera po 10 letech
    Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany). Hydratované fosfáty železa v muskovit-albitovém granitu z Waidhausu (Oberpfalz, Německo)
    Hydraulická vodivost granitů Českého masivu - srovnání dat detailního a regionálního měřítka
    Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu
    Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
    Kontaktná metamorfóza metasedimentov v aureole rochovského granitu
    Ložisko granitu Mysletice
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Mineralizacja kruszowa wschodniej strefy kontaktowej granitu karkonoskiego na obszarze Mniszkowa-Rędzin
    Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyského teránu brunovistulika (brněnský batolit)
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Petrogeneze granitů klenovského masivu
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu
    Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Problémy klasifikace dvojslídných granitů moldanubického batolitu
    Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Stáří granitů melechovského masívu
    Stáří granitů melechovského masívu
    Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim
    Struktury póznych etapów umiejscowienia magm granitu Karkonoszy
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
    Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of Krušné hory - Erzgebirge batholith and its contact zone/Turmalín - pozdně magmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic. Turmalín z přibyslavického peraluminiového alkalicko-živcového granitu, Česká republika
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru - variácie ich štruktúrného stavu a chemického zloženia
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia
    Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou (23-41 Třešť, 23-43 Telč)
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou
    Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo)
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách
    Wpływ granitu Karkonoskiego na gnejsy Izerskie
    Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy przekrój przez waryscyjską strefę szwu
    Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení
    Zonálnost pňů Li-F granitu