Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granitických
Článek
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Lítium v granitických horninách Západných Karpát
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Príspevok k chemickému zloženiu zirkónov z granitických hornín Hodrušského intruzívneho kompexu
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku