Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granitovém
Monografie
    Postmagmatické hydrotermální procesy a charakter paleofluid v granitovém pni u Podlesí
Článek
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les
    Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu