Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hĺbková
Článek
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch