Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hřensko
Monografie
    Skalní masív P31 u obce Hřensko, Ústecký kraj
Článek
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Seismoacoustic station Hřensko
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998