Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    HP
Monografie
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
Článek
    Andalusite formation after kyanite and sillimanite in sheared HP Gföhl granulites of southern Bohemian Massif, Czech Republic: typical example of strain-assisted polymorphic reactions?
    Causal link between HP granulites and ultrapotassic plutonic rocks in Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    The different metamorphic evolution of HP rocks of the Gföhl unit in Kutná Hora Crystalline Complex against in Moldanubian Zone in Austria
    Exhumation of HP granulite and crustal scale buckling of lower and middle crust interface
    Exhumation of HP rocks in the Saxothuringian belt : Sedimentary and tectonic record
    Formation and evolution of HP leucogranulites : Experimental constrains and unresolved issues
    Formation and evolution of HP leucogranulites: experimental constraints and unresolved issues
    Heat sources and trigger mechanisms of exhumation of HP granulites in Variscan orogenic root
    HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex
    HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
    An intra-variscan suture zone in the Bohemian Massif recorded by HP (HT) metamorphism in oceanic/continental rock sequence
    A Mechanism for Syn-Convergent Exhumation of HP Granulites in the Bohemian Massif, Czech Republic: Geochronological, Structural and Petrological Constraints
    A Mechanism for Syn-Convergent Exhumation of HP Granulites in the Bohemian Massif, Czech Republic: Geochronological, Structural and Petrological Constraints
    A model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: Implications for exhumation of HP rocks in large hot orogens
    Nature of protolith and metamorphic development of Moldanubian HP granulites - a geochemist's point of view
    Ovladač tiskárny HP DeskJet 500 pro WordPerfect 5.1
    Petrophysical properties of HP metabasites of the Kutná Hora Unit
    The problem of dating HP metamorphism: an U-Pb isotope and geochemical study on eclogites and related rocks of the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic
    Prograde metamorphic history and the evidence of HP partial melting of the felsic granulites in Kutná Hora comlex, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective
    South Bohemian HP Granulites with Lenses of HP/UHP Mafic and Ultramafic Rocks
    Structures related to the exhumation of HP rocks within the orogenic root domain: examples of the SE moldanubian zone and the eastern Snieznik dome
    Variscan Eclogites and HP Granulites of Northeastern Bohemian Massif (SW Poland)